Giriş

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla
  

 

Değerli Lions Ailem ;

Lions 1917 yılında Melvin Jones önderliğinde kurulduğunda 1. Dünya Savaşının son zamanlarını yaşayan insanoğlunun, yaralarını sarmak için yola çıkmışlardı. Bugünlerde 104. yılını tamamlarken yine “Nerede Bir İhtiyaç Varsa Orada Bir Lion Var” anlayışıyla yüzyılın en zorlu savaşını vermeye devam ediyor.

Pandemi sürecinde, dünyada 275 Milyon insana hizmet götürerek bir rekor gerçekleştirilmiştir. Rekor sayı organizasyonun büyüklüğünün ve birliğinin gücünü ortaya koymuştur. Olağanüstü bir fark yaratılarak Türk Lions’u örnek çalışmalara imza atmıştır.

2020-2021 Dönemi 118 E Genel Yönetmeni Sn. Sibel Güllü ve tüm çalışma arkadaşlarını Türk Lions'u adına gösterdikleri hizmetler ve çalışmalar için yürekten kutluyorum.

2021-2022 Dönemine başladığımız bugün, geçen dönemden başlayan çalışmalarımızla Pandemi süreciyle ertelenen organizasyonlar için daha planlı daha öngörülü, daha hibrit çalışmalar ortaya koymak için hedefler belirledik.

Güncel durum olumsuz görünse bile, bu süreçte kaybettiğimiz Lion ve Sağlık Çalışanları anısına yapılacak hizmetlerimiz devam edecektir. Kararlılık, adanmışlık ve gönüllülük anlayışımızla aynı yolda yürümeye devam edeceğiz.

Örnek gösterilecek hizmetlerimizle, aidiyet duygusunun artması ve sürekliliğin sağlanması için çalışacağız. Üyeliğine özenilen dayanışmanın yüksek olduğu bir yapıda hizmet üretecek üyelerimizi şimdiden kutluyorum.

Dönem öncesinde motivasyonumuzu arttırmak, kabine üyelerimizi takdim etmek, kaynaşmak, eğlenirken öğrenmek için düzenlediğimiz Başkanlar Motivasyon Kampımız Şile/Sign Hotel’de gerçekleşti. Katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Tüm çalışmalarımız Türk Lions’unu daha da güçlü kılacak, barış ve kardeşlik içinde yüceltmek için olacaktır.

Leo’larımız ile ortak çalışmalarda, işbirliği içinde olmak dönemde en önem verdiğimiz konulardan biri olacaktır.

Birlik ve beraberlik bütün zorlukları aşmanın başlıca anahtarıdır. Bu anahtar dostluk kardeşlik ve dayanışma kapılarını da açacaktır.

 

Beklenen Hizmetleri Birlikte Yapacağımıza olan inancımla
En derin Lions sevgi ve saygılarımla

S. Birten Bilecik
2021-2022 118 E Lions Yönetim Çevresi
Genel Yönetmeni

Sibelgüllü
Geçen Dönem & Genel Yönetmeni:
Sibel Güllü
Sedaülkü
Yönetim Çevresi Sekreteri:
Seda Ülkü
Taner Kalakaner
Yönetim Çevresi Saymanı:
Taner Kalkanel
suphivehid
Genel Yönetmen 1. Yrd.
Prof.Dr.Suphi Vehid

ULUSLARARASI LIONS KULÜPLERİ BİRLİĞİ ( U.L.K.B.)
U.L.K.B. TARİHÇE

Toplumun gelişmesi ve yaşamın kalite kazanması adına bilgi, deneyim ve insani zenginliklerini hiç karşılık beklemeden gönüllü olarak paylaşmaya hazır olanların benimsediği bir düşünce ve davranış şekli olan Lions hareketi geçtiğimiz asrın başlarında 7 Temmuz 1917 senesinde ABD de Melvin Jones adında halktan bir sigortacının 1. dünya savaşı sonrasında toplumda açılan sosyal, kültürel ve ekonomik yaraları, dünya genelindeki bölünmüşlüğü ve acıları din, dil, ırk ve politik farklılık gözetmeksizin kucaklamak ideali ile başlamıştır. Chicago İş Adamları Merkezi sekreteri Melvin Jones iş adamlarını ve ciddi organizasyonları bu derneğe katılmaları için davet etti. Katılan kuruluşlardan biri olan Indiana Lions Kulübünün adında geçen Lions kelimesi

Lion’lar tüm dünyada ve ülkelerinde kendilerini ihtiyacı olanlara hizmet etmeye adamış sorumluluk sahibi bireylerdir. Bir Lions Kulübüne Üyelik, bireye dostluk, kardeşlik ve ortak amaca yönelme ruhu içerisinde içinde yaşadığı topluma hizmet ve yardım etme olanağı kazandırır. Bunun yanında üyeler toplumu tanıma ve çevrelerini geliştirme, toplumda tanınma, yerel ve uluslararası ilişkilerini geliştirme fırsatı ile profesyonel deneyimlerini artırma şansını elde ederler.
Yeni üyelerden olanakları ve zamanlarını mümkün olduğunca özgür kullanmaları ve kendi programlarını yapmaları beklenir. Onlardan kulüp toplantılarına katılmaları, komitelerde görev almaları, Lions’un amaç ve hedefleri konusunda bilgili olmaları ve kulüp görevlilerine destek olmaları beklenmektedir.
Küresel Bir Örgütüz... Lions, tüm dünyada 206 ülke ve coğrafi bölgede, 1,35 milyon Lion ile 150,000 Leo insanlığa karşılıksız hizmet etmektedir.
Mükemmel bir organizasyonumuz vardır… Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin organizasyonu, birçok gelişmiş ülkede örnek organizasyon olarak üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır. Özellikle hızlı karar alabilme yeteneği ve lider yetiştirme özellikleri nedeniyle benzeri kurumlara örnek gösterilmektedir.
Yöremize ve insanımıza hizmet ederiz… Tüm dünyada hem küresel hem de yöresel özelliklerini Lions kadar iyi değerlendirebilen bir başka uluslararası kuruluş yoktur. Lion’lar yörelerine hizmet ederken aynı zamanda Uluslararası Lions’un evrensel amaçları doğrultusunda çalışmalar da yaparlar ve kalıcı eserler bırakırlar.

 

  Fahrettin Kerim Gökay 1969-71

PID, MÜNİP TARHAN
EMİNÖNÜ
U.DİREKTÖR

1976-77
  PDG, NEŞET SİRMAN
EMİNÖNÜ
1975-76
  PDG, GÜLTEKİN MALKOÇ
FATİH
1977-78
   PDG M.Ali İkizer  1982-83
   PDG Taylan Karatuna  1991-92
PCC Asil Alpan 1998-99
PDG Altan Subakan 2003-04
PDG Esen İbak 2002-03