Lion’lar tüm dünyada ve ülkelerinde kendilerini ihtiyacı olanlara hizmet etmeye adamış sorumluluk sahibi bireylerdir. Bir Lions Kulübüne Üyelik, bireye dostluk, kardeşlik ve ortak amaca yönelme ruhu içerisinde içinde yaşadığı topluma hizmet ve yardım etme olanağı kazandırır. Bunun yanında üyeler toplumu tanıma ve çevrelerini geliştirme, toplumda tanınma, yerel ve uluslararası ilişkilerini geliştirme fırsatı ile profesyonel deneyimlerini artırma şansını elde ederler.
Yeni üyelerden olanakları ve zamanlarını mümkün olduğunca özgür kullanmaları ve kendi programlarını yapmaları beklenir. Onlardan kulüp toplantılarına katılmaları, komitelerde görev almaları, Lions’un amaç ve hedefleri konusunda bilgili olmaları ve kulüp görevlilerine destek olmaları beklenmektedir.
Küresel Bir Örgütüz... Lions, tüm dünyada 206 ülke ve coğrafi bölgede, 1,35 milyon Lion ile 150,000 Leo insanlığa karşılıksız hizmet etmektedir.
Mükemmel bir organizasyonumuz vardır… Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin organizasyonu, birçok gelişmiş ülkede örnek organizasyon olarak üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır. Özellikle hızlı karar alabilme yeteneği ve lider yetiştirme özellikleri nedeniyle benzeri kurumlara örnek gösterilmektedir.
Yöremize ve insanımıza hizmet ederiz… Tüm dünyada hem küresel hem de yöresel özelliklerini Lions kadar iyi değerlendirebilen bir başka uluslararası kuruluş yoktur. Lion’lar yörelerine hizmet ederken aynı zamanda Uluslararası Lions’un evrensel amaçları doğrultusunda çalışmalar da yaparlar ve kalıcı eserler bırakırlar.Yapılan bağışlar %100 hizmete gider… LCIF Financial Times tarafından ‘En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu’ seçilmiştir. Bu seçimde Lions’un organizasyon yeteneğinin yanısıra yapılan bağışların hizmete yönlendirilmesindeki başarısı da çok büyük etken olmuştur. Yapılan bağışlar idari giderler için kesinlikle kullanılmaz.
Zengin bir geçmişimiz vardır… 1925 yılında Lions’un ana programı olarak kabul edilmiştir. Yapılan tüm hizmetlerin yanısıra sadece sight First kampanyaları sonucunda toplanan bağışlarla; 67 göz bankası, birçok göz hastanesi ve teşhis merkezi kurulmuş, 7.3 milyon insana katarakt ameliyatı yaptırılmış, 20 milyondan fazla insan tedavi edilmiş ve 100 milyonlarca insan taramadan geçirilmiş, nehir körlüğü önlenmiş, trahomla büyük bir savaş içine girilmiş ve 40 a yakın göz hastanesi hizmete sokulmuştur.Sadece bunlar dahi Lions’un onurlu geçmişinin ne kadar zengin olduğunun bir göstergesidir.
Pratiğiz, organizasyon becerimiz eşsizdir… Lions, afet ve acil yardım gerektiğinde çok hızlı hareket edebilmektedir. Bunu Marmara depreminin de dahil olduğu birçok doğal afet sonrasında göstermiştir.
Yüreğimiz geniştir, cömertiz, açığız… Lion’lar toplumun ‘İyi İnsanları’dır. Bir Lion’un toplumun yaşam seviyesini biraz daha ilerletmek için harcadığı çabayı birçok insan yaşamında bir kez bile harcamamıştır.
Kendimizi sürekli geliştiririz... Lions bir ‘Liderlik Okulu’dur. Kendi üyeleri için geliştirdiği programlarla uyguladığı kişisel gelişim programları eşsizdir.
Takım çalışması yaparız… Öncelikle takım deriz. Herşeyden önce ‘Biz’ demeyi öğreniriz. Lion’ların en büyük özelliği bu’dur.
Birlikteliğimizin değerini biliriz… İnsanlar ancak sevdikleriyle iyi vakit geçirebilirler. Biz Lion’larda sevdiklerimizden oluşan Lions Ailesi ile çok güzel vakit geçiririz.