Giriş

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Lions’un çok büyük önem verdiği programlardan birisi de çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik programlardır. Bu kapsamda çeşitli etkinliklerin yapılması teşvik edilmektedir.

Lions Yeşil Ekip Projesi: Çevre temizliği, ağaç dikimi, geri dönüşüm ve çevre eğitimi projelerini kapsar. Lions Çevre fotoğrafı yarışması ve Lions Fotoğraf takdimi.

Çevrenin korunmasına yönelik hizmetlerden bir kısmı şunlardır:

 Atık toplama ve geri dönüşüm projeleri
 Çevre temizlik kampanyaları
 Ağaçlandırma projeleri
 Eğitim ve bilinçlendirme projeleri
 Uluslararası Çevre Fotoğrafları Yarışması

Lion'ların en çok önem verdiği konuların başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Bu kapsamda yer alan birçok farklı alanda hizmetler yapılmaktadır. Bunlardan bazıları; diyabetik bilinçlendirme, kalp sağlığı, göz sağlığı, duyma engelliler, bedensel engelliler, bağımlılığı engelleme, alzheimer, akdeniz anemisi'dir.

Afetlere hazırlık amacıyla başlatılan Lions Alert programı ile bu konuda büyük aşama kaydedilmiştir. Program sayesinde her türlü afet karşısında alınacak önlemler konusunda başta Lion'lar olmak üzere bilinçlendirme ve hazırlık çalışmaları yapılmaktadır.

Afet sonra çalışmalar genel olarak LCIF tarafından desteklenmektedir. Ülkemizde özellikle 1999 Marmara depremi sonrasında tüm dünya Lion'larının desteği görülmüş ve 2,5 Milyon ABD Dolarını aşkın yardım sağlanmıştır. Bu yardımlarla Adapazarı ve Gölcük'te konteyner köyleri kurulmuş, sonradan Sakarya Üniversitesine yurt olarak bağışlanan bir kalıcı yapı olarak acil konaklama ünitesi kurulmuş, İstanbul'da çocuk yuvası hizmete açılmış ve eğitim konusunda faaliyetler yapılmıştır. Bunun yanısıra Türk Lion'ları da düzenledikleri yardım kampanyaları ile milyonlarca lira değerinde ayni yardımı deprem bölgesine iletmişlerdir.

LİMAY

Bu proje öncelikle Türkiye’deki Lionslar arası yerleşim temelli ve yerinden yönetimBu proje öncelikle Türkiye’deki Lionslar arası yerleşim temelli ve yerinden yönetimamaçlı afete hazırlık projesidir.Lions Türkiye’de yaklaşık 7.000 üyeye sahip bir sivil toplum örgütüdür. Üyeleri arasındaçok sayıda mimar/mühendis ve öğretmen bulunmaktadır. Lions hiyerarşik yapısı nedeniyleproje disiplini ile çalışabilen Türkiye’deki nadir sivil toplum örgütlerinden biridir.Lions’ta LAY uygulamasında önerilen ana temel, tüm lionları yaşadıkları mahallelere görebelirleyip, mahalle sakinlerinden gönüllülerin de içinde bulunacağı Li-MAY (Lions MahalleAfet Yönetimi) birimlerinin proje disiplinine uygun olarak oluşturulmasına dayanmaktadır.

Kavram M.Y.O ve Uluslararası Lions Dernekleri 118-E Yönetim Çevresi Federasyonu 2013-2014 Hizmet dönemi "İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerini Okul Öncesi Alanda Destekleme Projesi" Uygulama Protokolü 22.08.2013 tarihinde Kavram M.Y.O Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Bahattin DURMUŞ ve Uluslararası Lions Dernekleri 118-E Yönetim Çevresi Federasyonu 2013-2014 Hizmet dönemi Genel Yönetmeni Sayın Dr. Necati YILMAZ arasında düzenlenmiştir.